شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

قصیدۀ ناتمام

خوشا که خط عبور تو را ادامه دهیم
شعاع چشم تو را تا خدا ادامه دهیم

دوباره خواب شب شوم را بیاشوبیم
به رغم خوف و خطر جاده را ادامه دهیم

بیا به سنّت پیشینیان کمر بندیم
که یا ز پای در آییم؛ یا ادامه دهیم

شکست کشتی دریادلان اگر در موج
از آن کرانه که ماندند؛ ما ادامه دهیم

اگر ز مرز زمین و زمان فرا رفتی
تو را در آن سوی جغرافیا ادامه دهیم

اگرچه عکس تو در قاب تنگ دیده شکست
تو را به وسعت آیینه‌ها ادامه دهیم

تو آن قصیدۀ شیوای ناتمامی، کاش
به شیوه‌ای که بشاید؛ تو را ادامه دهیم