شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مردان روزگار

به رغم سیلی امواج، صخره‌وار بایست
در این مقابله چون کوه استوار بایست!

خلاف گوشه‌نشینان و عافیت‌طلبان
تو در میانۀ میدان کارزار بایست!

نه مثل قایق فرسوده‌ای کناره بگیر
نه مثل طفل هراسیده‌ای کنار بایست!

در این زمانۀ‌ بدنام ناجوانمردی
به نام نامی مردان روزگار بایست!

بس است این‌که به آه و به ناله در همه عمر
به انتظار «نشستی»، به انتظار «بایست»!