همسایه

اینجا دل سفره‌ها پر از نان و زر است
آنجا جگر گرسنه‌ها، شعله‌ور است
ای وای بر این شهر که در غربت آن
همسایه ز همسایۀ خود بی‌خبر است