شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

وقت جدایی

با گریه نوشت... با چه حالی می‌رفت
آن توبه‌سرشت... با چه حالی می‌رفت
در وقت جدایی از نجف، فهمیدم
آدم ز بهشت... با چه حالی می‌رفت