شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

کل یوم عاشورا

وقتی که زمین هنوز از خون دریاست
در غزه، یمن، هرات... آتش برپاست
یعنی که هنوز ظهر عاشورا هست
یعنی که زمین هنوز هم کرب‌وبلاست