شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

برگزیدگان نخستین کنگره مجازی شعر وحدت اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم
واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا

"وحدت اسلامی" اندیشه ای قرآنی است که در طی قرون متمادی با تلاش عالمان بزرگ اسلامی رشد کرد و در عصر ما به برکت رهنمودهای حکیمانۀ امام خمینی رحمة الله علیه و مقام معظم رهبری جان تازه ای گرفت.
کنگرۀ مجازی شعر وحدت اسلامی با هدف بهره گیری از هنر مترقی شعر در تحقق و گسترش این اندیشۀ ناب شکل گرفت.
حضور مطلوب شاعران سراسر کشور و ارسال آثاری که غالب  آنها در روزهای اعلام فراخوان کنگرۀ مجازی تولید شده بودند نشان از دغدغۀ شاعران نسبت به این امر مهم و قرآنی است. تا پایان مهلت فراخوان ۳۵۴ اثر از سوی ۱۸۶ شاعر به دبیرخانه ارسال شد که در سه مرحله مورد داوری قرار گرفت.
دبیرخانه به منظور تجمیع و اعمال رأی داوران محترم در اعلام برگزیدگان و لحاظ کردن کیفیت ادبی اشعار ناگزیر به تعیین سه سطح در آثار برگزیدگان شد.
تعداد ۲ اثر از هر سه داور بالاترین امتیاز را کسب کردند با میانگین نمرۀ ۸۵ این دو اثر به طور مشترک برگزیدۀ سطح اول معرفی شدند.
تعداد ۵ اثر از دو داور نمرۀ بالا و در مجموع میانگین امتیاز بالاتر از ۸۰  و پایین تر از ۸۵ کسب کردند که این آثار برگزیدۀ سطح دوم معرفی شدند.
تعداد ۸ اثر میانگین کمتر از ۸۰ و بالاتر از ۷۰ امتیاز را به دست آوردند  که این آثار به عنوان برگزیدۀ سطح سوم انتخاب شدند.
در مجموع ۱۵ اثر در سه سطح برگزیده شدند.

اسامی برگزیدگان هر سه سطح:
علی اصغر شیری
رضا نیکوکار
محمد میرزایی بازرگانی
محمدجواد شاهمرادی
عالیه مهرابی
محمد زارعی تجره
محمدحسین ملکیان
محمدجواد الهی پور
علی سلیمانی
میثم داودی
علی فردوسی
حسن اسحاقی مهماندوستی
سید مهدی موسوی
ناصر کسایی
محسن کاویانی

دبیر علمی کنگرۀ مجازی شعر وحدت اسلامی
جواد محمد زمانی

 

برچسب
کنگره شعر وحدت اسلامی