شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اجر مجاهدت‌ها

چشمان جهان محو تماشایت بود
ایثار چکیده‌ای ز تقوایت بود
سردار رشید دین! «شهادت» تنها
اجر همۀ مجاهدت‌هایت بود