شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

استغفار

ای نفس! تو را نمازِ خجلت‌باری‌ست
هر رکعت تو، منت بی‌مقداری‌ست
مغرور مشو، به داغ پیشانی خویش
در فاصلۀ دو سجده، استغفاری‌ست

در سینه، هزار عیب پنهان داریم
از کعبۀ دل، روی به شیطان داریم
هیچیم و غم فلان و بهمان داریم
موریم و گلایه از سلیمان داریم