شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اَوَلَسنا عَلَی الحق

ای خداجلوه و نبی‌مرآت
مرتضی‌خصلت و حسین‌صفات

انبیا در جلال تو شده محو
اولیا بر جمال تو همه مات...

ز تو نازد همیشه حلم و رضا
به تو بالد هماره صوم و صلات

نام حق را ز عزم توست بقا
باغ دین را ز خون توست حیات

جان اهل صلات قربانت
اَشهَدُ اَنّ قَد اَقَمتَ صلات...

از تو آنی دلم جدا نشود
با توام با تو، در حیات و ممات

مدح تو در زبان آل رسول
بهترین سوره، خوش‌ترین آیات...

دین حق را بقا، ز مکتب توست
اَوَلَسنا عَلَی الحق از لب توست...


به جلال نبی به ذات خدا
که تویی آفتاب برج هُدی...

نعت تو بر زبان دشمن و دوست
مدح تو ذکر اهل ارض و سما

ناخلف‌زادۀ ابوسفیان
که دلش بود پر ز بغض شما

کرد روزی سؤال از یاران
که خلافت که را بود اولی

همه از بیم جان خود گفتند:
کاین جلال و شرف تو راست سزا

گفت نه، باللّه این مقام بُوَد
حق فرزند یوسف زهرا...

همچو ختم رُسُل به خلق حَسَن
همچو آل ثقف به رخ زیبا

هم سخاوت ز دست او جاری
هم شجاعت ز تیغ او پیدا

گفت فضل تو دشمنت؛ «اَلفَضل،
هِیَ ما تَشهَدُ بِهِ الاَعدا»...

دین حق را بقا، ز مکتب توست
اَوَلَسنا عَلَی الحق از لب توست...


ای به نام خوش تو، احیا دل
ای که دل با تو و تویی با دل

همچو زندان ز مقدم یوسف
با صفای تو شد مصفا دل...

دل ز دست پدر بری آن‌سان
که برد از رسول، زهرا، دل...

با چنین حُسن احمدی زیبد
که بری از علی اعلا، دل

حرم خاص توست از رفعت
چون خداوند حق تعالی، دل

جُسته بر درگهت توسّل، جان
یافته از رخت تجلّا، دل...

حق به خون تو تا ابد زنده‌ست
از محبّت چنان‌که احیا دل

دین حق را بقا، ز مکتب توست
اَوَلَسنا عَلَی الحق از لب توست


ای قدت سرو بوستان کمال
خوش خرامان روی به عزم قتال

زینبت پشت سر گلاب‌افشان
فاطمه پیش رو به استقبال

لختی آهسته رو که کرده غمت
الف قامت پدر را، دال

تو شتابان به جانب مقتل
او محاسن به دست از دنبال...

کرده دست دعا بلند پدر
کای خداوند قادر متعال

بارالها ببین که از بدنم
جان شیرین شود جدا به چه حال؟

مظهرالله می‌رود به نبرد
منطق وحی کرده عزم جدال

زنده می‌کرد یا احمد را
در وجود من این خجسته‌جمال...

ای تو تیر شهاب و من چو کمان
ای تو ماه بلند و من چو هِلال

تا کنم لحظه‌ای تماشایت
کاش می‌داد سیل اشک مجال...

حق به خون تو می‌شود پیروز
باطل از تیغ توست رو به زوال...

دین حق را بقا، ز مکتب توست
اَوَلَسنا عَلَی الحق از لب توست...