شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

درس عباس‌ها مذاکره نیست

حرکت از منا شروع شد و در تب کربلا به اوج رسید
روی لب‌های تشنه گل کرد و بر روی نیزه‌ها به اوج رسید

آل سفیان شد استحاله و بعد، مسخ شد در یهود و آل سعود
ظلم با شیوۀ معاصر قرن، در زمین خدا به اوج رسید

حرکت را حسین معنا کرد -شیعه در انحصار ذلت نیست-
لفظ هیهاتِ کربلای حسین، با همین محتوا به اوج رسید

صلح با شمر تا ابد ممنوع، درس عباس‌ها مذاکره نیست
فکر کن با خودت که ظهر دهم، کار سقا کجا به اوج رسید؟!

گرچه ممسوس ذات الله است، اکبر از اوج خویش آگاه است
ارباً اربا شد و در آن صحرا، در میان عبا به اوج رسید

عشق، پیر و جوان نمی‌فهمد، خون پیران چکید و اوج گرفت
خون شش‌ماهه بر زمین نچکید از همان ابتدا به اوج رسید