شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

در حرم تو

دل در حرم تو خویش را گم کرده‌ست
یعنی عوض گریه تبسم کرده‌ست
موسای کلیم نیست این دل، اما
بی‌واسطه با شما تکلم کرده‌ست