شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

راه حسین

با ظلم بجنگ، حرف مظلوم این است
راهی که حسین کرده معلوم این است
از دوست هرآنچه می‌رسد زیبایی‌ست
ای شیعه پیام ام کلثوم این است