زلال

تا با حرم سبز تو خو می‌گیرم
در محضر چشمت آبرو می‌گیرم
روشن‌دلم و زلال، وقتی با اشک
در صحن مطهرت وضو می‌گیرم