شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

زنده‌تر از دیروز

هی چشم به فردای زمین می‌دوزی
افتاد سرت به پای این پیروزی
هر چند که امروز شهیدت کردند
ای شیخ نمر، زنده‌تر از دیروزی