شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

سجدۀ سهو

دریاب از این همه پراکندگی‌ام
عمری‌ست که شرمندۀ این بندگی‌ام
یک سجدۀ سهو بود بر ساحت عشق
ای کاش تمام فرصت زندگی‌ام