شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

شهید میهن

خبر دهید به کفتارهای این وادی
گلوله خورده پلنگِ غیور آبادی

گلوله خورده همان مهربانِ ناآرام
همان شهیدِ مجسم، یگانۀ گمنام

درخت پر بر و بار فضیلت و نیکی
گلوله خورده چو ماهی میان تاریکی

گلوله خورده همان بی‌بدیلِ بی‌تکرار
همان درخت تناور درخت پر بر و بار

بهار را به زمین زد خزان زرد و گریخت
انار جان تو را دانه دانه کرد و گریخت

خبر دهید! ذلیلان بهار را کشتند!
پلنگ زخمی این کوهسار را کشتند

تو مرد وادی گمنام زیستن بودی
تو اهل سوختن، اهل گریستن بودی

چه شد که نام تو اینگونه منفجر شده است؟
شمیم نام تو در شهر منتشر شده است؟

بهشت بر تو مبارک شهید میهن ما
نثار راه تو فریادهای روشن ما

عقیق خونی دور از یمن خداحافظ
شهید عارف گلگون‌کفن خداحافظ