شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

عاشق تنها

وقتی که شده‌ست عاشق مولا، حر
ای کاش نمی‌شد این چنین تنها، حر
یک گوشه دور رفته و دفن شده
شرمنده شدن چه کار کرده با حر