عالم تو

بحث روز است صحبت از غم تو
سرخ مانده هنوز پرچم تو

ملت گریه نیست هرکه گریست،
قطره اشکی برای ماتم تو

زنده مانده‌ست دین و مکتب ما
از هیاهوی هر محرّم تو

خون ما نیست از تو رنگین‌تر
خون به پا کرده نوحه و دم تو

انقلاب است در دلم هر روز
عالم دیگری‌ست عالم تو

گریه‌هایم فدای زخم تنت
گریه‌هایم شده‌ست مرهم تو؟
::
شانه‌های کسی تکان می‌خورد
آه از آن ساعتی...