شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

عطر صلوات

امشب که به نام عشق، آغاز شده‌ست
دنیا پر از آوازۀ اعجاز شده‌ست
پیچیده به جان خاک، عطر صلوات
یک دسته گل محمّدی باز شده‌ست