شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

عطر صلوات

پیچیده شمیم ندبه و عهد و سمات
طوفان‌زدگان! کجاست کشتی نجات؟
می‌آید و هر جای جهان خواهد شد
یک صبح پر از عطر سلام و صلوات