شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

عهدی که بسته‌‌ایم

اهل ولا چو روی به سوی خدا کنند
اول به جان گمشدۀ خود دعا کنند

شد عالمی اسیر جمال تو، رخ نما
تا عاشقانه سیر جمال خدا کنند

روی تو را ندیده خریدار بوده‌اند
«تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند؟»..

آهسته چون نسیم گذر کن در این چمن
تا غنچه‌ها به شوق تو آغوش وا کنند..

عهدی که بسته‌ایم، فراموش کی کنیم؟
صاحبدلان به عهد امانت وفا کنند

از ما جمال خویش مپوشان که گفته‌اند:
«اهل نظر معامله با آشنا کنند»..

«پروانه» سوخت ز آتش هجران ولی نگفت:‌
«شاهان کم التفات به حال گدا کنند»