قرص ماه

رویش را قرص ماه باید بکشد
چشمانش را سیاه باید بکشد
نوبت به لبان خشک عباس رسید
نقاش چقدر آه باید بکشد
::
زانو زد و عالم به تماشا آمد
یک موج به احترام بالا آمد
آن لحظه که آب ریخت روی سر آب
شوریده‌ترین موج به دنیا آمد
::
گفتند ولیِ نعمت دریایی
با آب به سوی خیمه‌ها می‌آیی
از خیمۀ خویش رو نگردان عباس
بی‌دست و بدون مشک هم زیبایی