شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مثل علی بن مهزیار

برای لحظۀ موعود بی‌قرار نبودم
چنان‌که باید و شاید در انتظار نبودم

نه این‌که فاصله از کهکشان عشق گرفتم
نه این‌که فاصله... اصلاً در این مدار نبودم

چه شد که فاصله از آفتاب عشق گرفتم؟
چه‌طور شاهد آن ماه آشکار نبودم؟

و محض دیدن یارم سفر نکردم و ماندم
چه شد که مثل علی بن مهزیار نبودم

به قدر یک سر سوزن دلم به خویش نلرزید
چگونه آه در این راه استوار نبودم؟