هبوط

من حال پس از سقوط را می‌فهمم
آشفته‌ام این خطوط را می‌فهمم
برگشته‌ام از بهشتِ بین‌الحرمین
آدم شده‌ام... هبوط را می‌فهمم