شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

هیهات منّا الذلة

پیکار علیه ظالمان پیشهٔ‌ ماست
جان در ره دوست دادن اندیشهٔ ماست
هرگز ندهیم تن به ذلّت، هرگز
در خون زلال کربلا ریشهٔ ماست