شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یک روز فقط

گفتند به من که از سفر می‌آیی
من منتظرم، بگو اگر می‌آیی
دلتنگ شدم بعد شهادت، بابا
یک روز فقط! روز پدر می‌آیی؟