شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یک قافله دل

دل می‌برد از گنبد خضرا شالش
آذین شده کربلا به استقبالش
از جادۀ اربعین می‌آید یک صبح
می‌آید و یک قافله دل دنبالش