شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

شهر غربت

غم شده تکیه‌گاهم در این شهر
بی‌کسی شد سپاهم در این شهر
سایه‌ام شد پناهم در این شهر

شده خالی از غیرت و دین کوفه
خون دل‌ها خورد علی از این کوفه

در شهر غربت سرگردانم
تا آخر با مولا می‌مانم

«یا حسین روحی لک الفداء»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

حسین عباس‌پور

غم شده تکیه‌گاهم در این شهر
بی‌کسی شد سپاهم در این شهر