شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آن دست...

یک عمر دلم غصۀ مولا خورده‌ست
تا حکم شهادت من امضا خورده‌ست
دانید چرا نشانی از دستم ماند؟
آن دست به خاک پای زهرا خورده‌ست