شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

باغ سوگوار

هر غنچه به باغ سوگوار تو شده‌ست
هر لاله به دشت داغدار تو شده‌ست
گویند شهید بی‌مزاری اما
در سینۀ اهل دل مزار تو شده‌ست