شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

دو قرص قمر

با جان و دل آورده اگر آورده‌ست
خورشید دو تا قرص قمر آورده‌ست
این دختر زهراست که حیدر شده است
در معرکه شمشیر دو سر آورده‌ست