شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

زهراست محمد و محمد زهراست

چون فاطمه مظهر خدای یکتاست
انوار خدا ز روی زهرا پیداست
همتای علی، در دو جهان بی‌همتاست
زهراست محمّد و محمّد زهراست