شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

زیارتگاه

گفتند: که تا صبح فقط یک راه است
با عشق فقط فاصله‌ها کوتاه است
هرچند که رفتند، ولی بعد از آن
هر قطعۀ این خاک، زیارتگاه است