شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

سرفه می‌کند

راه می‌رود
             سرفه می‌کند
پلک می‌زند
             سرفه می‌کند
تکیه می‌دهد
             سرفه می‌کند
                           سرفه می‌کند
                                       سرفه می‌کند
ایستاده مرده است
لحظه‌ای
هزار بار
تکّه‌تکّه او
شهید می‌شود