شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اگر زینب نبود...

سرّ نى در نینوا مى‏‌ماند اگر زینب نبود
کربلا، در کربلا مى‏‌ماند اگر زینب نبود

چهرۀ سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ
پشت ابرى از ریا، مى‌‏ماند اگر زینب نبود

چشمۀ فریاد مظلومیتِ لب‌تشنگان
در کویر تَفته جا مى‌‏ماند، اگر زینب نبود...

ذوالجناح دادخواهى، بى‌سوار و بى‌لگام
در بیابان‏‌ها رها مى‌‏ماند، اگر زینب نبود

در عبور از بستر تاریخ، سیل انقلاب
پشت کوه فتنه‏‌ها مى‌‏ماند، اگر زینب نبود