شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

سرچشمۀ جود

ای آن‌که حدیث تو شنفتن دارد
گل با رخ خوب تو شکفتن دارد
در حقّ تو گفتنی زیاد است ولی
اُنس تو به زهراست که گفتن دارد
 
صبح آیۀ نور را به یادش خواندند
خورشیدجبین و ماه‌زادش خواندند
سرچشمۀ جود از وجودش جوشید
مولود رجب بود، جوادش خواندند
 
حُسن تو به ماه آسمان داده نشد
بی جلوۀ تو بهشت آماده نشد
در وصف تو ثامن الحجج فرموده‌ست:
مولود به این مبارکی زاده نشد
 
رخسار درخشنده چو بدرش دادند
زیبایی و انشراحِ صدرش دادند
با آن‌که جواد اهل‌بیت است اما
قدری پنهان چون شب قدرش دادند