شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

سپاهی از شهیدان

بهار و باغ و باران با تو هستند
شکوه و شوق و ایمان با تو هستند
تو تنها نیستی وقتی بیایی
«سپاهی از شهیدان» با تو هستند