شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

سیصد و سیزده نفر

موعود خدا، مرد خطر می‌خواهد
آری سفر عشق، جگر می‌خواهد
ای جامعۀ میلیونی عصر ظهور!
او سیصد و سیزده نفر می‌خواهد!