شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

عمار باش

قسم خورده‌ای! اهل ایثار باش
قسم خورده‌ای! پای این کار باش

تو در جمع یاران در آغاز راه
به قرآن قسم خورده‌ای... یار باش...

به خنّاس‌ها پشت کن مثل مرد
به قول و قرارت وفادار باش...

به قرآن قسم! وقت جنگ است، هان!
بیا در صفِ اهل پیکار باش

به قرآن قسم! فتنه پیچیده است
به یاران بپیوند، هشیار باش

به قرآن! که دنیا نیرزد به هیچ
گذر کن ز دنیا، سبکبار باش

بیا فارغ از فکر نام و مقام
رضای خدا را خریدار باش

سلاح سپاه علی وحدت است
بگو یا علی و علمدار باش

سپاه علی در دل معرکه‌ست
بیا... نوبت توست... عمار باش

مِن المؤمنینَ رجالٌ... بخوان
مسلمان بمان، آبرودار باش

...در این راه لغزان، خدایا خودت
دل سُست ما را نگهدار باش