شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

عکس مزار شهدا

این دل که ز دست هرچه فریاد گرفت
هر تحفه که غم به دست او داد، گرفت
خاموشی و یک جهان سخن گفتن را
از عکس مزار شهدا یاد گرفت