شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

غم پنهانی

چون گنج، نهان کن غم پنهانی خویش
منما به کسی بی سر و سامانی خویش
جمعیت خاطر خود ار می‌طلبی
با غیر خدا مگو پریشانی خویش