شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

قبلۀ نخستین

باید سخن از حقیقت دین گفتن
از حُرمَت قبلۀ نخستین گفتن
امروز برای شاعران تکلیف است
با لهجۀ شعر، از فلسطین گفتن
 
ای قدس! ظهور مُنتَظَر نزدیک است
خورشید دمیده و سحر نزدیک است
در سنگر انتفاضه پا بر جا باش
یک سنگ دگر بزن، ظفر نزدیک است
 
ای معجزۀ قیام‌قامت، ای قدس!
خون‌نامۀ عشق و استقامت، ای قدس!
در راه رهایی تو جان می‌بازیم
ای قبلۀ دین، سرت سلامت، ای قدس!
 
با شوق رهایی‌ات، نفَس می‌گیریم
ای قدس! تو را ز خار و خس می‌گیریم
ما خاک  تو را -به تین و زیتون سوگند-
فردا ز نفاق و کفر پس می‌گیریم