شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

نُصَلّی فِی القدس

ماییم و شکوهِ نصر ان‌شاء‌الله
قدس است و شکستِ حصر ان‌شاء‌الله
یک جمعۀ نزدیک، نُصَلّی فِی القدس
همراه امام عصر ان‌شاء‌الله