شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

لشکرِ داغدار

در سوگ نشسته‌ایم با رختِ امید
جاری شده در رگ رگِ ما خونِ شهید
هر داغ برای شیعه جانی تازه‌ست
از لشکر داغدار باید ترسید