مادری

از جاری لطف آسمان‌ها می‌گفت
از رحمت بی‌کران دریا می‌گفت
در محضر مادر شهیدان، با اشک
از مادری حضرت زهرا می‌گفت