شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

همان عهد

هنوز آن ناله‌ها کز سوز هجران داشتم دارم
به روی شانه گر زخم فراوان داشتم دارم

هنوز آن جوی خون‌ها تازه، آن اندوه‌ها تازه‌ست
هنوز آن زخم‌ها کز عید قربان داشتم دارم

چه گل‌هایی که پرپر شد به دشت برچی کابل
هنوز آن گریه‌ها کز درد افغان داشتم دارم

فراوان ظلم‌ها از آل صهیون رفت بر طفلان
فراوان شکوه از این نامسلمان داشتم، دارم

ز صبرا و شتیلا زخم‌هایی مانده بر روحم
شکایت‌ها که من از شام و لبنان داشتم دارم

هنوز آن خاطراتی را که گفتی هست در یادم
هنوز آن دردهایی کز تو پنهان داشتم دارم

صدای حاج قاسم می‌رسد از عمق وجدانم
همان عهدی که روزی با شهیدان داشتم دارم