شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

همنشين رحمةٌللعالمين

گاه تنها يک نفر هم يار دين باشد بس است
يک نفر بانوى سرشار از يقين باشد، بس است

مال و ثروت -هرچه هم باشد- فداى راه دوست
همنشين رحمةٌللعالمين باشد بس است

عالَم از او روی برگردانَد او را بیم نیست
در دلِ پیغمبر خود بهترین باشد بس است

ديگران هم، همسر پيغمبرند اما فقط
مادر زهرا که «أمّ المؤمنين» باشد بس است

دخترش زهرا کجا و دختران اين و آن؟!
حاصل عمرش اگر تنها همين باشد بس است

دختر او مادرى کرده براى شيعيان
مادرى مثل خديجه در زمين باشد بس است
::
ما کجا و مدح او گفتن؟ معاذالله... نه
نام ما تنها «گداى خوشه‌چين» باشد بس است

واژه‌هاى گنگ و بى‌معنا چه مى‌فهمند از او؟
انتهاى شعر بايد نقطه‌چين باشد... بس است