شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

زبان محاوره در شعر هیأت

این سال‌ها شعر با زبان محاوره در هیآت رواج زیادی دارد. شاید توجه به این نکات در این زمینه سودمند باشد:
ـ کنار گذاشتن زبان معیار در شعر و انتخاب زبان محاوره نیاز به توجیه و دلالت هنری دارد. شاعر قبل از انتخاب زبان محاوره باید از خود بپرسد که ارزش افزودۀ این انتخاب برای شعر چیست و کنار گذاشتن زبان معیار در ازای به دست آوردن چه چیزی است. این پاسخ باید از نظر هنری مستدل باشد.
ـ انتخاب زبان محاوره بیشتر در سبک یا ملودی اتفاق می‌افتد. شیوع ملودی‌هایی که با موسیقی ایرانی بیگانه‌اند و سازگاری با وزن و عروض ادبیات فارسی ندارند در رواج ادبیات محاوره سهم بسزایی داشته است. در واقع شاعر برای ساختن شعر یا نوحه بر اساس ملودی غیر بومی، مجبور به شکستن واژه‌ها و زخمی کردن کلمات می‌شود. چنانچه ملودی انتخابی سازگار با موسیقی ایرانی باشد استخدام واژه‌ها با زبان معیار و استفاده از ظرفیت موسیقایی این زبان دشوار یا غیرممکن نخواهد بود.
ـ بر اساس نکتۀ پیشین، انتخاب زبان محاوره باید نشان‌دهندۀ توانایی شاعر باشد نه ناتوانی او.
ـ در انتخاب زبان محاوره باید به این نکته توجه داشت که صرف به کارگیری کلمات با نُرم محاوره و کوچه بازاری، کافی نیست بلکه شعر باید از ضرب المثل‌ها و فرهنگ اصطلاحات مردمی و ادبیات بومی سرشار باشد. دیگر آنکه به کارگیری اصطلاحات عامیانه نباید با تغییر واژگانی توسط شاعر همراه باشد و دست آخر این اصطلاحات برای ورود به شعر باید از فیلتر ادبیات عبور کنند، یعنی منجر به یک تکنیک یا اتفاق هنری از قبیل ایهام شوند.

برگرفته از: سایت آیات غمزه

پدیدآورنده