آب حیات

می‌رفت که با آب حیات آمده باشد
می‌خواست به احیای فرات آمده باشد

احساس من این است که با پر شدن مشک
از خیمه خروش صلوات آمده باشد

بشتاب! که در مشک تو این سهم امام است
بشتاب! اگر فصل زکات آمده باشد...

برگشت که شیطان به حرم چشم ندوزد
می‌خواست به رمی جمرات آمده باشد...

جایی ننوشته‌ست که در علقمه... زهرا...
اما نکند آن لحظات آمده باشد

نقل است که توفان شد و پیداست که باید
چه بر سر کشتی نجات آمده باشد
::
طفلی به عقب خیره شده از روی ناقه
شاید عمو از راه فرات آمده باشد...