شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آخرین مقصد

فیض بزم حق، همیشه حاضر و آماده نیست
ره به این محفل ندارد، هر که مست باده نیست

«پله پله تا ملاقات خدا» سهل است... لیک
خواب می‌ماند هر آن‌کس شب، سرِ سجاده نیست

حاج قاسم، شهریاری، احمدی روشن... بلی
جز شهادت مقصدی در آخر این جاده نیست

زادگاه رستم است اینجا به اهریمن بگو:
کشور من خالی از امثال «فخری‌زاده» نیست

از نگاه سر به‌زیرش در یگانه عکس او
می‌توان فهمید او آقاست، آقازاده نیست!..

میهنم از اسب افتاده ولی از اصل، نه!
میهنم زخمی‌ست، اما از نفس افتاده نیست